غول های معدنی ایران در زمره حامیان simex2019

تب‌های اولیه

نمایشگاه زنجیره تأمین فولاد کرمان به عنوان اولین رویداد تخصصی معدن و فولاد در پایتخت معدنی ایران-کرمان توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .

کرمان با دارا بودن منابع بسیار سنگ آهن، ذغال سنگ و کرومیت به عنوان پایتخت معدنی ایران شناخته می شود و بر همین اساس با توجه به پتانسیل های موجود بنابر برنامه ریزی صورت گرفته بیش از بیست درصد هدف تولید 55 میلیون تنی فولاد در افق 1404 در کرمان تحقق خواهد یافت . از این رو رویداد نمایشگاهی simex2019 با استقبال و حمایت شرکت های بزرگ این حوزه مواجه شده است . این رویداد که در آغاز با حمایت گل گهر به عنوان قطب سنگ آهن و فولاد کشور برنامه ریزی شد ، اینک مورد حمایت شرکت های معتبر و معظم احیا استیل بافت ، جهان فولاد سیرجان، آرمان گهر سیرجان ، توسعه آهن و فولاد گل گهر نیز قرار گرفته است و روزی نیست که شرکت های جدیدی در زمره حامیان آن قرار نگیرند همچنین برای اولین بار شرکت های معتبری همچون فولاد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، فولاد هرمزگان در یک رویداد نمایشگاهی در استان کرمان حضور خواهند داشت.